Việt - Vietnamese

Chào mừng đến với Aviagen

Nhà lai tạo gà thịt Aviagen cung cấp gà con ông bà và cha mẹ một ngày tuổi cho khách hàng tại hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới dưới tên thương hiệu Arbor Acres®, Indian River® và Ross®. Những thương hiệu này là một trong những cái tên được công nhận và tôn trọng nhất trong ngành và mỗi thương hiệu đều có thành tích thành công đã được chứng minh bên cạnh một cơ sở khách hàng toàn cầu lớn và trung thành.

Aviagen cũng cung cấp nguồn giống đặc sản nhằm cung cấp cho khách hàng sự linh hoạt trong lựa chọn sản phẩm của họ và đáp ứng các yêu cầu thị trường cụ thể. Loai Rowan Range® thương hiệu ga đặc sản, với màu sắc thay đổi tùy thuộc vào sự lựa chọn của giong gà đực, có sẵn ở một số khu vực nhất định và đáp ứng nhu cầu của các thị trường ngách hoặc mới nổi được chọn, bao gồm phát triển chậm hơn, tự do và phân đoạn hữu cơ. Dòng trố́́ng đặc biệt (Specialty Males®) là một dòng con trố́́ng nhằm đáp ứng nhu cầu của những khách hàng đang tìm kiếm các đặc điểm hiệu suất cụ thể trong đàn gà thịt của họ, bao gồm năng suất thịt ức cao, khả năng thích nghi với môi trường nơi nhiệt độ tăng chiếm ưu thế hoặc các thuộc tính sản xuất sống như FCR và nở.

Chương trình lựa chọn di truyền thành công và được thiết lập tốt của Aviagen luôn thúc đẩy những cải tiến liên tục về độ mạnh mẽ và sức khỏe tổng thể trong khi cung cấp cho gà các tiêu chuẩn chăm sóc và phúc lợi chất lượng cao nhất hiện có.

Các thương hiệu Arbor Acres, Ross và Indian River có sẵn trong khu vực của bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web tiếng Anh của Aviagen.


Aviagen product brands logos


Thư viện thông tin

Thư viện thông tin của chúng tôi chứa tài liệu do Aviagen phát triển để giúp khách hàng quản lý hoạt động của họ một cách có lợi nhuận để sản xuất gà hiệu suất cao thông qua các chương trình quản lý đàn  âm thanh.

Để tìm kiếm Thư viện Thông tin, hãy dùng mô-đun tìm kiếm. Để thu hẹp kết quả tìm kiếm của bạn, hãy sử dụng menu tìm kiếm từ khóa và menu thả xuống trên mô-đun.

Tài liệu trong Thư viện thông tin có sẵn bằng tiếng Anh với các tài nguyên chính cũng có sẵn bằng tiếng Việt. Để tải xuống pdf, chỉ cần nhấp vào tiêu đề. Sử dụng công cụ tìm kiếm Thư viện Thông tin để định vị tài liệu bằng tiếng Việt và tiếng Anh.


Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ với văn phòng khu vực của chúng tôi.

Aviagen Asia Pacific Ltd.
Điện thoại: +662 164 2574
Địa chỉ nhà: Bangkok, Thailand
E-mail: info@aviagen.com
Phương tiện truyền thông: mediainquiry@aviagen.com

Tìm kiếm Thư viện Thông tin


Tin tức địa phương